Phòng cơ bản

$400000 / Night

View More

Phòng VIP đơn

$550000 / Night

View More

Phòng VIP đôi

$550000 / Night

View More

Phòng chuẩn

$550000 / Night

View More